REACH Projesi Kapsamında Yaygınlaştırma Seminerleri Düzenlendi

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi altında yer alan REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinin Yürütülmesi için Teknik Destek Projesi kapsamında 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde sırasıyla İzmir ve İstanbul’da Bilgilendirme/Yaygınlaştırma Seminerleri düzenlendi.

14 Ekim'de İzmir'de düzenlenen seminer yüz yüze, 15 Ekim’de İstanbul’da hibrit olarak düzenlenen seminer ise hem yüz yüze hem de REACH-KKDİK Youtube kanalından canlı yayın olarak izleyici ve katılımcılarıyla buluştu.

Seminerlerin her ikisi de aynı kapsamda olup, gündemlerinde söz konusu proje kapsamında yapılan çalışmalar, Kimyasalların Yönetimine İlişkin Bakanlığın Görevleri ve Çevre Kanunu Uygulamaları, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'e ilişkin genel bilgilendirme, yenilenen Kimyasal Kayıt Sisteminin (KKS) işleyişi ve KKS'ye entegre edilen Kimyasal Güvenlik Değerlendirme ve Raporlama Aracının tanıtımı konularına yer verilmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü-Kimyasallar Yönetimi Dairesi olup toplam bütçesi 1,6 milyon Avrodur.

Projenin amacı; AB-REACH Tüzüğü kapsamında devlet ve sanayi kuruluşlarının Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri konusunda mevcut kapasitesinin güçlendirilmesi ve kimyasal yönetiminin iyileştirilmesidir.

Proje kapsamında, eğitim ve dağıtım seminerleri verilerek kurumsal kapasite arttırılmış olup, güvenlik değerlendirme aracı mevcut Kimyasal Kayıt Sistemine entegre edilmiştir. Var olan kimyasal kayıt sistemi (KKS) geliştirilmiştir.


Haber Tarihi: 14.10.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr