Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Kapsamında Bandırma Bölgesi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Kavuşuyor

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (BASKİ) nihai faydalanıcısı olduğu, Bandırma Entegre Su Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan, yaklaşık 10,4 milyon Avro bütçeli Bandırma Atık Su Arıtma Tesisi yapım işinin başlangıç toplantısı 17/08/2021 tarihinde Bandırma’da gerçekleştirildi.

Proje; Marmara Denizi alıcı su kütlelerindeki kirlilik yükününün azaltılması, içme suyu sistemlerini kirlenmeden korunması ve atıksu arıtma tesislerinin verimliliğini ve iklim direncinin güvence altına alınması gibi önemli katkılar sağlayacaktır.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı 5. Maddesi kapsamasında; Bölgede arıtma tesisi olmayan yerleşmelere ileri biyolojik arıtma tesisi yapılacak,  mevcutta yer alan atıksu arıtma tesislerinin tamamı ise ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek ve atıksuların ileri biyolojik arıtım yapılmaksızın Marmara Denizi’ne deşarjı önlenmiş olacaktır.

Bandırma Entegre Su Projesi ana faaliyetleri arasında; Bandırma Atık Su Arıtma Tesisi yapım işi, Bandırma merkezde İçme Suyu İletim Hatları ile Kanalizasyon Hatları yapım işlerinin yanı sıra, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (BASKİ), su ve kanalizasyon hizmetlerine ilişkin İdari, Finansal ve Teknik alanlarda kapasite geliştirme ve teknik destek hizmetleri sağlamak yer alıyor.

Proje kapsamında yapılacak ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 21.084 m3/gün olacaktır. Tesis 2032'de 152.774 kişiye, 2047'de 168.058 kişiye hizmet verecektir.

Haber Tarihi: 17.08.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr