Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi

IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim’in altında yer alan; Bakanlığımız, Avrupa Birliği ve nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün desteği ile uygulanmaya başlayan ve 3 milyon Avro’luk proje bedeline sahip “Kalıcı Organik Kirleticilerle Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi”  projesinin açılışı gerçekleştirilmiştir.
 

AB KOK Yönetmeliği ve Toprak Kirliliği Stratejisini geliştirerek kirlenmiş sahalardaki Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) ve diğer tehlikeli maddelerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi koruyarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek ve çevrenin korunmasını geliştirilmesinin amaçlandığı proje ile;

- Kalıcı organik kirleticilerle kirlenmiş sahaların yönetiminde teknik ve kurumsal kapasite geliştirilecek,

- Kalıcı organik kirleticilerle kirlenmiş sahalar belirlenecek ve sınıflandırılacak,

- Kalıcı organik kirleticilerle kirlenmiş iki pilot saha iyileştirilecektir.

Haber Tarihi: 14.01.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr