İklim Değişikliği Afet Yönetimi Çalıştayları Gerçekleştirildi

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programının üçüncü eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim kapsamında  yer alan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen ve nihai faydalanıcısı T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı olan “Türkiye’de İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Afet Risklerinin Azaltılması ve Uyum konusunda AFAD’ın Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında “Mevcut Strateji ve Mevzuatların Gözden Geçirilmesi ve Envanterinin Çıkarılması” ve “Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi” Çalıştayları 5 - 6 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

31 Mart 2020 tarihinde başlatılmış ve yaklaşık 3 milyon avroluk bütçeye sahip olan projenin bütçesinin %85’i Avrupa Birliği ve %15’i Ulusal Bütçeden karşılanmaktadır.


Projenin amacı, Olası afet risklerini belirlemek, kayıpların azaltılması için bulgulardan yaralanmak, Avrupa Birliği ve uluslararası politikalar doğrultusunda teknik, finansal ve planlama seçenekleri geliştirerek iklim değişikliğine uyum kapasitesini ve paydaşların direncini arttırmaktır.


Projenin iki temel sonucu vardır;

Bunlardan birincisi; AFAD’da, iklim değişikliği kaynaklı afetlere (İDKA) ilişkin, olası afet ve risklerinin ve adaptasyon kapasitesinin belirlenmesi için gerekli teknik ve insan kaynakları kapasitesinin oluşturulmasıdır.

2. genel sonuç ise; seçilen pilot bölgelerde, iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri yönetmek ve adapte olmak üzere yerel eylem planlarının hazırlanması için yerel kapasitenin ve halkın farkındalığının artmasıdır.

Bu çalıştayın amacı;

-      ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin iklim değişikliğinin neden olduğu afetlere ilişkin bütünleşik afet yönetimi sisteminde yer alan mevzuat ve uygulamaları incelemelerini,

-      incelenen bu uygulamaların sonuçlarına ulaşabilmelerini kapsamıştır.

 

 

Haber Tarihi: 06.08.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr