IPA-II Dönemi Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesine Saha Gezisi Düzenlendi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı çevre altyapı projelerimizden Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesine 9/01/2021 tarihinde Şırnak Belediye Başkanı Sn. Mehmet Yarka ve Şırnak Belediyesi yönetici ve teknik personellerinin katılımıyla saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şırnak Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Şırnak Belediyesi tarafınca ortaklaşa olarak yürütülmektedir.

Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi sayesinde, Şırnak mevcut atıksu toplama sistemi ile gelen atıksular arıtılacaktır. İki kademeli olarak tasarlanan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin, 12.000 m3/gün kapasiteli ilk kademesinin yapımı devam etmektedir. Proje toplam bütçesi 10.178.279 Avro olup, bu bütçenin %81,13’ü AB hibesi, %8,49’u Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve %10,38’i Şırnak Belediyesince finanse edilmektedir.

Atıksu arıtma tesisi sayesinde, çevreye zararlı olan atıksular arıtılarak, Bilmat Deresi ve Dicle Nehri korunmuş olacaktır. Aynı zamanda, bu kıymetli yatırımın hem günümüz hem de gelecek nesillerin sağlığının korunmasına hem de Şırnak’ın bereketli topraklarının korunmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Haber Tarihi: 09.01.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr