IPA II Dönemi Çevre Altyapı Projelerimizden Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesine Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 1. Eylemi olan Su ’yun altında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile uygulama aşaması devam eden Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamındaki Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi’ne, Şırnak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sn. Ahmet Şahin’in de yer aldığı heyet tarafınca 12 Ağustos 2021 tarihinde saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

 

Saha ziyaretinde Genel Müdürlüğümüzce, Şırnak’ta yapılan altyapı yatırımlarıyla ilgili heyete sunu yapılmıştır.

Proje kapsamında; 1600 metre kolektör hattı ve 91.474 kişinin atık suyunu, ileri biyolojik olarak arıtabilecek (12.000 m3/gün kapasiteli) arıtma tesisi inşası devam etmektedir. Yapım işinde fiziksel ilerleme 85% mertebesinde olup, teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri devam etmektedir.

Haber Tarihi: 12.08.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr