IPA- II Dönemi Çevre Altyapı Projelerimizden Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesine Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 1. Eylemi olan Su ’yun altında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile uygulama aşaması devam eden Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesine; Şırnak Belediye Başkanı Sn. Mehmet YARKA, Şırnak Belediyesi yönetici ve teknik personelleri ile yüklenici firma ve müşavir temsilcilerinin katılımıyla 03.06.2021 tarihinde saha ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca, Şırnak Belediye Başkanı Sn. Mehmet YARKA tarafınca Anadolu Ajansına, tesisin son durumu hakkında görüşlerini bildirmiştir.

Saha gezisinde, arıtma tesisi yüklenici firma sorumlusu mevcut arıtma tesisi inşaatı hakkında, katılımcılara bilgi vermiştir. Ayrıca, müşavir firma sorumluları da teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri hakkında katılımcılara bilgi vermişlerdir.

Proje kapsamında; 1600 metre kolektör hattı ve 91.474 kişinin atık suyunu arıtabilecek arıtma tesisi inşa edilmektedir. Yapım işinde fiziksel ilerleme 80% mertebesinde olup, teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri devam etmektedir.

Haber Tarihi: 03.06.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr