IPA- II Dönemi Çevre Altyapı Projelerimizden Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesine Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 1. Eylemi olan Su’yun altında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile uygulama aşaması devam eden Şırnak Atıksu Arıtma Tesisi Projesine; Program Otoritesi Başkanı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sn. M. Bülent ÜNCÜ, Şırnak Valisi Sn. Ali Hamza PEHLİVAN ve Şırnak Belediye Başkanı Sn. Mehmet YARKA ile yüklenici firma ve müşavir temsilcilerinin katılımıyla saha ziyareti gerçekleştirildi.

Saha gezisinde, arıtma tesisi yüklenici firma sorumlusu mevcut arıtma tesisi inşaatı hakkında, katılımcılara bilgi vermiştir. Ayrıca, müşavir firma sorumluları da teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri hakkında katılımcılara bilgi vermişlerdir.

Proje kapsamında; 1600 metre kollektör hattı ve 91.474 kişinin atıksuyunu arıtabilecek arıtma tesisi inşaa edilmektedir. Yapım işinde fiziksel ilerleme 40% mertebesindedir. Teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri devam etmektedir.

Haber Tarihi: 25.09.2020
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr