IPA- II Dönemi Çevre Altyapı Projelerimizden Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi Projesine Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

IPA-II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 1. Eylemi olan Su ’yun altında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansmanı ile uygulama aşaması devam eden Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi Projesine; Nihai faydalanıcı Kastamonu Belediyesi teknik personelleri (PIU), müşavir, yüklenici firma temsilcileri ve sözleşme makamının katılımıyla 18.08.2021 tarihinde 17. Aylık İlerleme Toplantısı ve saha ziyareti gerçekleştirildi.


Proje kapsamında; 31.978 m3/gün kapasiteli (155.790 kişinin atık suyunu arıtabilecek) ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşa edilecektir. Sistem ön arıtma, biyolojik olarak fosforun bertaraf edilmesi, pre-denitrifikasyon, nitrifikasyon ve son çöktürme aşamalarını içermektedir. Arıtma tesislerinde oluşacak arıtma çamurları, anaerobik çürütücü ile stabilize edilecektir.  Anaerobik çürütücüde oluşacak biyogazın Merkezi Isıtma ve Enerji Tesisi’nde (CHP) yakılmasıyla, tesisin tüm ısı ihtiyacı ve enerji ihtiyacının önemli bir kısmı üretilmiş olacaktır. Stabilize edilen susuzlaştırılmış çamur, Solar Kurutucular ile kurutularak sahadan uzaklaştırılacaktır. Tesiste oluşan istenmeyen kokuların giderimi için Biyolojik Koku Giderim ünitesi de planlanmıştır.

Toplantıda tarafların katılımıyla inşaatın fiziksel ilerlemesi ve proje genel ilerlemesi incelenmiştir. Yapım işinde fiziksel ilerleme 72% mertebesinde olup, teknik müşavirlik ve kapasite geliştirme işleri devam etmektedir.

Haber Tarihi: 18.08.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr