DIES Projesi Kapsamında Birinci Veri Toplama ve Envanter Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bakanlığımız Hava Yönetimi Daire Başkanlığı’nın faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPA II) finansal desteği ile yürütülen DIES Projesi kapsamında 1. Veri Toplama ve Envanter Çalıştayı, 29-31 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi kapsamındaki Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Tesisleri Envanterinin Revize Edilmesi faaliyeti (Faaliyet 1.1) altındaki çalışmalar devam etmektedir. 29-31 Mart 2021 tarihlerinde 3 gün süren çalıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) çalışanları için planlanmıştır.

Çalıştayda, EKÖK kapsamına giren sanayi tesislerinin envanterinin güncellenmesinde uygulanan metodoloji ve envanter ile ilgili ilk bulgular sunulmuştur. Uygulanan metodoloji, daha önceki EKÖK projelerinin çıktıları ve AB’deki uygulama örnekleri baz alınarak geliştirilmiştir. Ayrıca, EKÖK tesis envanterinin güncellenmesinde yardımcı olabilecek olası mevcut ek veri kaynakları katılımcılarla tartışılmıştır.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak için t.ly/yOmE linkine tıklayarak ‘DIES Projesi’ ana başlığına bakabilirsiniz.

Haber Tarihi: 31.03.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr