DIES PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞLIYOR!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 36 aylık süresi ile 3.758.160 Avro bütçesi olan “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi” (DIES) kapsamında düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimine yönelik 4 farklı eğitim programının ilki 29 Eylül -1 Ekim 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir.

DIES Projesinin temel hedefleri Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin uygulanması yoluyla entegre endüstriyel kirlilik yönetimi ile insan sağlığının ve çevrenin korunmasıdır. Bu hedeflere ulaşılması için EKÖK yaklaşımının uygulanmasına yönelik teknik ve kurumsal kapasite ile altyapının geliştirilmesi, farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Bu ilk eğitimin katılımcıları; Endüstriyel Emisyonlar Direktifi kapsamında EKÖK yaklaşımına ilişkin genel konular ve temel yapıtaşları, izin, denetim ve risk değerlendirmesi konularında bilgilendirileceklerdir. Katılımcılar, dört farklı eğitimi tamamladıktan sonra EKÖK konusunda Eğitici olarak sertifika edineceklerdir.

 

Haber Tarihi: 29.09.2021
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr