CITYAIR PROJESİNİN AÇILIŞ TOPLANTISI BAKANLIĞIMIZ KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

2014-2020 programlama dönemini kapsayan ve uygulama dönemi 2025 yılı sonunda tamamlanacak olan IPA-2 dönemi ‘Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi altında yer alan “Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması” (kısa adıyla CityAIR) Projesinin açılış toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde Bakanlığımız konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşması Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Vekili ve IPA Program Otoritesi Başkanı Sn. Mehrali ECER tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Sayın Belçika Büyükelçisi Ekselansları Michel MALHEBRE, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşar Vekili Sn. Tibor SZTARICSKAI, Fransa Büyükelçiliği Kalkınma Müşaviri Sn. Maxime JEBALİ, Müşavir şirket yetkilileri, Bakanlığımızın ve Belediyelerimizin değerli temsilcileri katılım sağlamışlardır.

IPA-2 dönemi ve CityAIR projesine ilişkin bilgi paylaşan Sn. ECER, projenin nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile projenin ihale ve sözleşme makamı olan Genel Müdürlüğümüz IPA Birimine teşekkür edip başarı temennisinde bulunarak sözlerini sonlandırmıştır.

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşar Vekili Sn. Tibor SZTARICSKAI ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkan Vekili Sn. Nazan ÖZYÜREK’in konuşmalarının ardından Müşavir şirket temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile açılış merasimi tamamlanmıştır.

36 ay sürecek olan projenin bütçesi yaklaşık 3,5 Milyon Avro olup, amacı; Ulusal Emisyon Yönetim Sistemini desteklemek ve AB müktesebatı doğrultusunda, Türkiye şehirlerindeki hava kalitesi ve hava kirliliği kavramlarına ilişkin olarak kamuoyu bilincinin artırılmasına destek olmaktır.

Haber Tarihi: 09.04.2019
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr