Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın başkanlığında ve ilgili Bakan Yardımcılarının katılımıyla 25 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Birliği Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

2019/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile  oluşumu ve işlevi güncellenen ABEK, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının yürütülmesi ve eşgüdümünden sorumludur. 

ABEK toplantısında, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın güncellenmesi başta olmak üzere önümüzdeki dönemde AB’ye uyum kapsamında atılacak adımlar ele alındı.

Haber Tarihi: 26.11.2019
HABERLER Tüm Haberler
Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr