Tüm Haberler
 

Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programımızın 3. eylemi altında yer alan sözleşme makamı olduğumuz, nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevresel Etki Değerlendirme, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü olan ve Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilecek olan “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi” (SEA) Projesi’nin açılışı 18/06/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bütçesi yaklaşık 300 Bin Avro olan proje ile ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkı sağlaması ve SÇD Yönetmeliği uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması anlamında olumlu etkilerinin olması beklenmektedir.

Proje ile AB SÇD Direktifi (2001/42/AT) ile uyumlu bir şekilde Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin ülke genelinde uygulanması, yaygınlaştırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 2017 yılı içerisinde ülkemizde ilk kez yayımlanan SÇD Yönetmeliği’nin yetkili kurumlar tarafından etkin uygulanması için projenin önemli katkı sağlaması beklenmektedir.

SÇD projesi ile;

  • Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin ilk uygulamalarına ilişkin, ilgili kurumların kurumsal kapasitenin ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konu hakkındaki uzmanlığı geliştirilecektir.
  • Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin temellerine ilişkin bilgiler ulusal ve yerel paydaşlara, proje kapsamında yapılacak olan farkındalık arttırma faaliyetleriyle yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

 

Proje kapsamında, SÇD Yönetmeliği’nin uygulanmasıyla ilgili Bakanlığımız ve hedef grup içerisinde yer alan yerel ve ulusal ölçekte paydaşları kapsayacak şekilde görüşmeler yapılarak hali hazırdaki durumun tespiti yapılacaktır. Sonrasında SÇD konusunda Eğitim İhtiyacı Tespit edilerek Su Yönetimi, Tarım, Turizm, Kıyı Yönetimi ve Mekânsal Planlama konuları öncelikte olmak üzere yerel ve ulusal ölçekte gerekli Eğitim Programları ve Çalıştaylar düzenlenerek kurumsal kapasite geliştirilecek ve farkındalık arttırılacaktır. Ayrıca Su Yönetimi, Tarım, Turizm, Kıyı Yönetimi ve Mekânsal Planlama sektörleri arasından 2 farklı sektör seçilerek bu sektörler konusundan Stratejik Çevresel Değerlendirme Pilot Uygulamaları gerçekleştirilecektir.

 

2014-2020 programlama dönemini kapsayan ve uygulama dönemi 2025 yılı sonunda tamamlanacak olan IPA-2 dönemi ‘Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi altında yer alan “Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması” (kısa adıyla CityAIR) Projesinin açılış toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde Bakanlığımız konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşması Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Vekili ve IPA Program Otoritesi Başkanı Sn. Mehrali ECER tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Sayın Belçika Büyükelçisi Ekselansları Michel MALHEBRE, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşar Vekili Sn. Tibor SZTARICSKAI, Fransa Büyükelçiliği Kalkınma Müşaviri Sn. Maxime JEBALİ, Müşavir şirket yetkilileri, Bakanlığımızın ve Belediyelerimizin değerli temsilcileri katılım sağlamışlardır.

IPA-2 dönemi ve CityAIR projesine ilişkin bilgi paylaşan Sn. ECER, projenin nihai faydalanıcısı Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile projenin ihale ve sözleşme makamı olan Genel Müdürlüğümüz IPA Birimine teşekkür edip başarı temennisinde bulunarak sözlerini sonlandırmıştır.

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşar Vekili Sn. Tibor SZTARICSKAI ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkan Vekili Sn. Nazan ÖZYÜREK’in konuşmalarının ardından Müşavir şirket temsilcileri tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile açılış merasimi tamamlanmıştır.

36 ay sürecek olan projenin bütçesi yaklaşık 3,5 Milyon Avro olup, amacı; Ulusal Emisyon Yönetim Sistemini desteklemek ve AB müktesebatı doğrultusunda, Türkiye şehirlerindeki hava kalitesi ve hava kirliliği kavramlarına ilişkin olarak kamuoyu bilincinin artırılmasına destek olmaktır.

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya - Ankara
+90 (312) 474 0350 - 51
+90 (312) 474 0352 - 53
|
www.ipa.gov.tr
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Her Hakkı Saklıdır © 2017 ab@csb.gov.tr